Atölye Adı:Furniture Design integrate 3D Printing

Atölye Yürütücüsü: Prof. Meltem Eti Proto, Öğr. Gör. Tahsin Emre Eke, Arş. Gör. İlayda Soyupak

Süresi:7 Hafta

Tarihi: 3 Nisan – 29 Mayıs 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İçmimarlık Bölümü

Kontenjan: 27

Başvuru: emreke@gmail.com

 

Ne Yapılacak?

3D Teknolojisi desteği ile mobilya tasarımı yapılacak. Tasarlanacak ürünler iki farklı yöntemden birisi seçilerek üretilecektir.
Birincisi; tasarlanacak ürünü tamamen 3d yazıcı teknolojisi ile üretmek, bir diğeri de tasarlanacak ürünün belli bir parçası için 3d yazıcı teknolojisini kullanarak üretmek olacaktır. Tasarımda kullanılacak malzemelerin cinsleri ve oranları proje revizyonları sırasında belirlenecektir.

 

Kimler katılabilir?

– İç Mimarlık Bölümü 20 kişi
– Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü 7 kişi

* 3.ve 4.sınıf öğrencileri katılabilir.
* Gerek görülmesi halinde katılımcı sayıları azaltılıp arttırılabilir.

 

Neler öğrenilecek? 

Bu workshop sonunda öğrenciler 3d yazıcı hakkında bilgi sahibi olacak ve tasarladıkları ürünlere bu teknolojiyi entegre edebilecekler.
– 3D Yazıcı Tarihi
– 3D Yazıcı Teknolojisi ve kullanımı
– Mobilya tasarımında 3D teknoloji
– Yeni teknolojilerin tasarıma katkıları
– Grup Çalışması

Projede Kullanılacaklar
– Zaxe 3d Yazıcı
– PLA Filament
– 3D Max
– Autocad
– Vray Render
– Keyshot
– Photoshop
– InDesign
* 3D Yazıcıdan üretilecek ürünlerin malzeme masrafları katılımcılara aittir.

 

 

 

PROF. MELTEM ETİ PROTO

Tasarım ve sanat etkileşimi çalışma alanını kapsamaktadır. Marmara Üniversitesi GSF İç Mimarlık Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Projeleri arasında; sergi küratörlüğü, mobilya tasarımı, otel, ofis, konut ve satış çevreleri bulunmaktadır.

Web: http://metiproto.wix.com/art-design

 

ÖĞR. GÖR. TAHSİN EMRE EKE

Marmara Üniversitesi GSF İç Mimarlık Bölümü mezunudur. Yurt içi ve dışı tasarım yarışmaları ödülleri bulunmaktadır. Domus Akademide Ürün Tasarımı Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Uluslararası Tasarımcılar Birliği ( IAD ) üyesidir. Marmara Üniversitesi GSF İç Mimarlık Bölümünde Öğr. Gör. olarak çalışmaktadır.

Web: http://www.tahsinemreeke.com

 

ARŞ. GÖR. İLAYDA SOYUPAK

Lisans eğitimini ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi GSF İç Mimarlık Anasanat Dalı’nda tamamladı. Sanatta Yeterlik eğitimini Marmara Üniversitesi GSF İç Mimarlık Anasanat Dalı’nda sürdürmekte ve aynı bölümde Arş. Gör. olarak çalışmaktadır.

Web: http://www.ilaydasoyupak.com