Atölye Adı:Ambalajda Sürdürülebilir Değer

Atölye Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Pınar Cartier, Yrd. Doç. Irmak Akçadoğan, Yrd. Doç. Ezgi Karaata, Yrd. Doç. Dr. Ayşem Başar

Süresi: 2 gün (10 saat)

Tarihi: 17-18 Mayıs 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kontenjan: 30 (Grafik Tasarım Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencileri)

Başvuru: ekaraata@dogus.edu.tr

 

Atölye Çalışmasının Amacı: Atölye kapsamında katılımcıların “Ambalajda Sürdürülebilir Değer” teması çerçevesinde son kullanıcı için birincil işlevi sona erdikten sonra da kullanım değeri süren özgün ambalaj önerileri sunarken yaratıcı süreçleri deneyimlemesi amaçlanmaktadır.

 

Tema: Atölye çalışmasının çerçevesini gıda, market ürünleri, kırtasiye, elektronik, mobilya gibi çeşitli ürünlerin ambalajlarının kullanım değerinin sürmesi ve içinde barındırdıkları ürünle ilgili ya da bağımsız ek işlevlerin tasarımı oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, ikincil işlevi de en az ait olduğu ürünün korunması, depolanması, sunumu ve taşınması işlevleri kadar iyi düşünülmüş özgün öneriler ortaya konacaktır. Günümüzde kullanılan cam gıda ambalajı, içerdiği ürün ile birlikte son kullanıcı tarafından satın alındıktan sonra ürün tükenene kadar – hatta daha sonra başka amaçlarla- saklama kabı olarak değerlendirilir. Oysa marketten satın alınanan bir karton gıda ambalajı kullanıldıktan sonra çöpe atılmaktadır. Atölye katılımcıları yaratıcı süreçler çerçevesinde ambalaj tasarımlarına iyi düşünülmüş ikincil işlevler ve kullanım senaryoları üreteceklerdir.

 

Yöntem: Kavramsal projeleri anlatmak üzere serbest el eskizleri yapılarak, bilgisayar ortamında yaratılmış ölçekli ambalaj modelleri, grafik tasarım çözümlemesi ile birlikte tasarlanarak üretilecektir. Tasarım sürecinde iki farklı yaratıcılık yöntemi kullanılarak sonuçlar karşılaştırılacaktır.

 

Program: İki Günlük Atölye Programı
1. Gün: Atölye temasının sunumu ve “Ambalajda Sürdürülebilir Değer” konusu üzerine tartışma, ilk tasarım önerilerinin ve eskizlerin oluşturulması
2. Gün: Projelerin geliştirilerek son haline getirilmesi ve sunumu

 

Katılım Koşulları: Atölye çalışması üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Grafik Tasarım Bölümleri öğrencilerinin katılımına açıktır. Öğrenciler çalışmaya bireysel olarak katılabilir, çalışma sırasında farklı bölümlerden iki kişilik gruplar oluşturulacaktır.

 

 

 

 

YRD. DOÇ. DR. PINAR CARTIER
Doğuş Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi İşletme (Sanat Yönetimi) alanında yüksek lisansını tamamlamış, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı programında doktora eğitimi almıştır.
Tasarım ve kültür, sürdürülebilir tasarım, ergonomi alanlarında çalışmaları vardır.
Yeditepe Üniversitesi Endüstri Bölümünde ve sonrasında Doğuş Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde ergonomi, tasarım kuramları, tasarımda kültürel yaklaşımlar, ambalaj tasarımı, tasarım eğilimleri ve tasarım stüdyosu proje gibi dersler vermektedir.

 

YRD. DOÇ. EZGİ KARAATA
Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü
Lisansını 2005 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde bölüm üçüncüsü olarak tamamladı, 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı, Güzel Sanatlar Yüksek Lisans Programı’ndan, 2016 yılında Beykent Üniversitesi, Sinema TV Bölümü, Sanatta Yeterlik Programı’ndan mezun oldu. 2005-2010 yıllarında reklam ajanslarında sanat yönetmeni olarak görev aldı. 2011 yılında Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı, 2014-2016 yılları arasında aynı kurumda Öğretim Görevlisi olarak görevine devam ettikten sonra 2016 yılında Yardımcı Doçent ünvanını aldı. Ambalaj tasarımı, illüstrasyon, afiş, hareketli grafik film gibi alanlarda birçok ulusal ve uluslararası ödülleri vardır.

 

YRD. DOÇ. IRMAK AKÇADOĞAN
Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü
1997 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Ergin İnan Atölyesinden mezun oldu. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Bölümü’nden Sanatta Yeterlik derecesini aldı. 1994-2016 yılları arasında 41 karma ve grup sergisi ile 4 kişisel sergi gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli ödüller kazandı. 2006 yılında Yardımcı doçentlik ünvanını aldı. 2010 yılından beri Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü’nde görev yapmaktadır. Yayınlanan Kitapları: “Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam”, Epsilon Yayınevi, Ekim 2006, İstanbul.

 

YRD. DOÇ. AYŞEM BAŞAR
Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı programında doktora eğitimi almıştır.
Tasarım ve kültür, sürdürülebilir tasarım, yaratıcılık alanlarında çalışmaları vardır.
Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde tasarım kuramları, tasarımda kültürel yaklaşımlar, yaratıcılık yöntemleri ve tasarım stüdyosu proje gibi dersler vermektedir.