TÜRK – ALMAN KÜLTÜR ve TASARIM ETKİNLİĞİ

Berlin Workshop Week “Creative City” / 21.-24. Kasım 2016

İçmimarlık, Mimarlık ve Tasarım alanında Türk – Alman öğrenci ve öğretim üyeleri buluşması 21-24  Kasım 2016 tarihleri arasında Almanya Berlin’de gerçekleşmiştir. BAU International Berlin University of AppliedSciences yürütücülüğünde gerçekleşen etkinlikte, farklı temaları içeren, KotbusserTor , Faces of Berlin, InbetweenSpaces, illuminated City isimli 4 çalışma yer almıştır.  Her çalışma Türk ve Alman öğretim üyesi yürütücülüğünde ve onların öğrencilerinden oluşan, 7 Türk ve 7 Alman öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Etkinliğe katılan Üniversiteler:

Türkiye’den; Marmara Universitesi – Mimar Sinan GüzelSanatlarÜniversitesi – BahçeşehirÜniversitesi

Almanya’dan ; HSCoburg- HfGSchwäbischGmünd – FH Aachen – BAU International Berlin

 

“Faces of Berlin” , serbest el çizim çalışması /

Marmara UniversitesiGüzelSanatlarFakültesi, Istanbul, TurkiyeveHochschuleCoburg / University of AppliedSciencesandArts, Coburg, Almanya  Üniversitelerinin, İçmimarlık Bölümü öğrenci ve öğretim üyelerinin ortak çalışmasıdır.

Serbest el çizim ve tasarım çalışmasını yürüten öğretim üyeleri: Yrd.Doç.Elif Ayşe Dora Erdilek / MÜGSF İçmimarlık Bölümünde ağırlıklı olarak proje ve görsel anlatım teknikleri derslerini yürütmekte, birlikte çalıştığı Alman öğretim üyesi : Dipl.-Ing. ArchitektWolfram Richter / HochschuleCoburg / University of AppliedSciencesandArts Üniversitesinde hareketli figür çizimi, hızlı skeç ve perspektif derslerini yürütmektedir.

 

“Faces of Berlin”çalışmasında, serbest el perspektif çizimleri çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Fotoğraf çekimleri ile desteklenen çizim çalışmasında eski-yeni, doğu-batı analiz edilmiştir. Tasarımı ile tarihi veya güncel önemi olan, kapalı ve açık şehir mekanlarında çalışılmıştır. Çalışmanın önemi, tarihsel içerikli mimari ile doğrudan karşı karşıya olan modern mimari ve tasarımların karşılaştırılmasıdır. Bu şehirde “çifte Berlin” olgusu vardır. İki mimari tasarımın birlikteliği şehrin eski bölümü olan Doğusunda eşsiz bir miras olarak yer almaktadır ve kentin Batı kesiminde de geçerlidir.

Berlin şehri bu eşsiz özelliği ile UNESCO Dünya Mirası unvanına aday olmuştur.ÇalışmadaDoğu-Batıtemasımimarileriincelenmiş, özgüniçerikvetasarımöğelerikeşfedilmiş, onların form, konstrüksiyon, renk, malzemeözellikleriilebirlikteışıkvegölgeefektleri de deneyimlenmiştir. Görülenlerfotoğrafvekrokiileanalizedilmiş, analizlereskizfikirtaslaklarıiledaha da geliştirilmiştir.

Çalışmanınyoğunolarakgerçekleştiğimekanlar ;-Museum of Jewish persecution by Daniel Libeskind / Holocaust Memorial / East Side Gallery / Kottbusser Tor / Congress Halls HKW and bcc’dir. (ektekifotoğraf)

StandartMalzemeolarak, eskizdefteri, keçelivekurşunkalemler, suluboya,Fotoğrafmakinesivebazıbasitçizimaraçgereçlerikullanılmıştır.

4 günlük yoğun çalışmanın sonuçları, etkinliğe katılan diğer Öğretim Üyesi ve Öğrencilerin çalışmaları ile birlikte, etkileyici bir sergi ile sunulmuştur. Sergi,BAU International Berlin University of AppliedSciences Üniversitesinde, 24.11.2016 tarihinde gerçekleşmiştir. BAU International Üniversite yerleşkesi ve şehir merkezine yürüme mesafesinde olan, çizim ve fotoğraf için olanak sağlayan, modern fiziksel ortamlara sahip Uluslararası Alman Üniversitesidir.

Fotoğraflarda göreceğiniz çizimler Marmara Üniversitesi İçmimarlık Bölümünden ve HochschuleCoburg Üniversitesinden çalışmayı yürüten Öğretim Üyeleri, y.doç.Ayşe Dora Erdilek ve Mimar Wolfram Richter ile Onların öğrencilerine aittir.

Öğrenciler : Murat Akgöz, Kaşif Anıl Dedecan, Tuğçe Geçör, Özge Kayalar, Kaan Şahinoğlu, Elif Aybüke Turgut, Aybeniz Tilbe Yıldırım, Lan Duong, IsabelleMayer, Nilgün Çevik, WenckeMarisaNuxoll, MonjaSimon, Marie Unger, RenateWolf, Christina Wölfel.

Bu çalışma aynı zamanda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 7.Uluslararası Öğrenci Trienali Etkinliği kapsamına dahil edilmiştir.

 

 

 

TURKISH – GERMAN CULTURE AND DESIGN EVENT

Berlin Workshop Week “Creative City”21.-24. November 2016

Themeeting of Turkish – Germanstudentsandlecturarscollaboration of Interior Architecture, Architecture and Design tookplace in Berlin-Germany, between 21-24 November 2016. Theevent, wasorganizedby BAU International Berlin University of AppliedSciencesandcontains 4 titles: Kotbusser Tor, Faces of Berlin, InbetweenSpacesandilluminated City.Everywork is conductedbyTurkishandGermanteachingmembersandparticipantsaretheir 7 Turkishand 7 Germanstudents.

FromTurkey, Istanbul  ; Marmara University Istanbul -Mimar Sinan Fine Arts University Istanbul – Bahcesehir University / Istanbul

From Germany; HS Coburg – HfGSchwäbischGmünd – FH Aachen – BAU International Berlin –

 

“Faces of Berlin” , sketchworkshop / Marmara University, Istanbul & HS Coburg

Participating fromTurkey, Marmara University, FineArtsFaculty, Interior Design Department Ass.Prof. Ayşe DORA ERDILEK,mainlyteachesinteriordesignprojects, designtheoriandmethods, visualpresentationtechniques.

Works withfrom Germany, Dipl.-Ing. ArchitektWolfram  RICHTER, fromHochschuleCoburg / University of AppliedSciences. He teachesmainly body acting, fastsketches, designmethodsandperspectivelessons.

 

Workshop Theme: On the one hand it is a photographic Sketch walk through Berlin.Secondly, it is an acquaintance of architectures with depth of content, a direct confrontation with the historical content of places.In this city there is the phenomenon of “double Berlin”.Old-New, East-West wasanalyze. In this double architectures are valid in the eastern and the western part of the city as a unique heritage of the former division of the city.The “Berlin Initiative” want with this unique UNESCO – received World Heritage title.

The group discovered typical content and design elements. Experience spaces with their materials, colors and their speciallight and shadow effects. And made aanalyze with a photo and sketch.
The places where the work is performed intensively; Museum of Jewish persecution by Daniel Libeskind / Holocaust Memorial / East Side Gallery / Kottbusser Tor / Congress Halls HKW and BCC. (see the photo)These places will be developed further with sketchy idea drafts.The various ideas are discussing and sketching in the workshop.

 

Standard Equipment Sketchbook and pencils, camera and some basictools.
Location; “BAU Berlin Campus”, andin&outcityspaces in Berlin. Main content of thisworkshopis 4daysdesigning, drawingandsearchingresultswerepresented in an impressiveExhibitionat theUniversity of AppliedSciences at BAU International Berlin, at 24/11/2016.

WorkExecutiveandtheExhibitionparticipantsof thelecturars; Ass.Prof. Ayşe Dora ErdilekandDipl.-Ing. ArchitektWolfram  RICHTER.

WorkandtheExhibitionParticipants of theStudents:

Murat Akgöz, Kaşif Anıl Dedecan, Tuğçe Geçer, Özge Kayalar, Kaan Şahinoğlu, Elif Aybüke Turgut, Aybeniz Tilbe Yildirim.

LanDuong, IsabelleMayer, Nilgün Çevik, WenckeMarisaNuxoll, MonjaSimon, Marie Unger, RenateWolf, Christina Wölfel.

 

This study was also included in Marmara University Fine Arts Faculty 7th International Student Triennial Event.