atolye_5_BIOStruktur

Atölye Adı: BIOStrüktür

Atölye Yürütücüsü: Yrd. Doç. Serpil Özker, Yrd. Doç. Umut Tuğlu Karslı

Süresi: 1 Gün

Tarihi: 24 Nisan 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Maket Atölyesi

Başvuru: —–

 

Amaç:

Biyomimetik yaklaşım ile tasarım, doğayı taklit ederek yenilikçi fikirler üretme sürecidir. Workshopta biyomimetik tasarım, tasarım probleminin (yeniden) belirlenmesi, doğa kaynaklı çözüm üretimi ve değerlendirme-uygulama süreçleri ile deneyimlenecektir.

 

İçerik:

Bir kentsel mekanı tanımlayacak üst örtünün, doğa ya da doğal bir sürecin model olarak kullanıldığı biyomimetik tasarım yaklaşımı ile tasarlanması, maket-modeller ile somutlaştırılması workshopun içeriğini oluşturur.

 

Yöntem
Maket malzemeleri ile ölçekli olarak uygulamalar.

(Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencilerine açıktır.)

 

Program:

24 Nisan 2017 Pazartesi (saat:10:00-12:00/13:00-15:00)

Tanışma, workshop atölyesinde çalışılacak konunun açıklanması. Soru, cevap, tartışma, beyin fırtınası. Mekansal form arayışlarını içeren çalışmaların tasarım aşamaları ve üç boyutlu olarak ortaya çıkarma. Workshop atölyesi sürecinin ve sonuç ürünlerin değerlendirilmesi.

 

 

 

YRD.DOÇ. SERPİL ÖZKER

1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1999 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl yine aynı üniversitede Yüksek Lisansını İç Mimarlık Ana bilim dalı programında 2005 yılında tamamlamıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık bölümünde Doktoraya eşdeğer Sanatta yeterlik eğitimine başlamış, 2011 yılında tamamlamıştır. 2003-2012 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, 2012-2014 yılları arasında Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Ayrıca birçok idari görevinin yanı sıra İç Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı, İç Mimarlık Bölümü Lisans Program Koordinatörlüğü, Eğitim Koordinatörlüğü, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Dekan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur. 01 Eylül 2014 tarihi itibari ile Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, mimarlık ve iç mimarlık alanındaki dergilerde yayınlanan ulusal, uluslararası makalesi, ulusal, uluslararası bildirisi, karma ve kişisel sergileri, workshop katılım ve yürütücülükleri, finalistlik derecesi ve mansiyon ödülü bulunmaktadır.

 

DOÇ.DR. UMUT TUĞLU KARSLI

1978 Yılında İstanbul’da doğdu. 1996 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi’nde lise öğrenimini; 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. 2003 Yılında aynı üniversitenin Mimarlık Anabilim Dalında başladığı yüksek lisans öğrenimini 2005 yılında “Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Yapılar ve Malzeme” başlıklı tezi ile tamamladı. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anasanat Dalında başladığı sanatta yeterlik öğrenimini 2008 yılında “Sürdürülebilir Mimarlık Çerçevesinde Ofis Yapılarının Değerlendirilmesi ve Çevresel Performans Analizi için Bir Model Önerisi” başlıklı tezi ile tamamladı. 2002 yılında Maltepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde Doçent olarak sürdürmektedir. Görev yaptığı süre boyunca İç Mimarlık bölüm başkan yardımcılığı, eğitim koordinatörlüğü, erasmus koordinatörlüğü, yüksek lisans program koordinatörlüğü, akademik danışmanlık vb. idari görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, mimarlık ve iç mimarlık alanlarında birçok uluslararası ve ulusal  makale, bildiri, sergi, workshop ve yarışma katılımları bulunmaktadır.