Atölye Adı: Masaüstü Oyun (Board Game) Atölyesi

Atölye Yürütücüsü: Öğr. Gör. Salih Akkemik

Süresi: 2 Gün

Tarihi: 9-10 Mayıs 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kontenjan: 10

Başvuru: salihakkemik@gmail.com

 

Atölye Amacı:

Atölye kapsamında katılımcıların boardgame (masaüstü oyun) mantığını anlamaları ve grup halinde çalışarak öncelikle oyun fikrini oluşturmaları, sonrasında da gerekli malzemelerin temin edilerek oyun fikrinin oynanabilir ve test edilebilir bir ön tasarım aşamasının hazırlanması amaçlanmaktadır.

 

Konu:

Katılımcılar kendi oyun konularını belirleme ve konsept geliştirme serbestliğine sahiptirler.

 

Katılımcılar:

Masaüstü oyunlara ilgi duyan herkes katılabilir. Katılımcı sayısı en fazla 10’dir. Katılımcı sayısına göre belirli sayıda katılumcıdan oluşan gruplar oluşturulacaktır.

 

Atölye Programı:

Atölye süreci bir gün içinde yaklaşık 9 saat olarak düşünülmüştür. Sürecin başlangıcında öncelikle masaüstü oyun tasarımı süreci ile ilgili genel bilgiler verilecek ve katılımcılar uygun sayılarda gruplara ayrılacaktır. Konuların belirlenmesi ile birlikte sırasıyla fikir geliştirme, oyun kuralları, kuralların testi, uygulama ve prototip testi ile beraber son olarak grupların sunumlarıyla atölye sonlanacaktır.

 

1.Gün:

10:00 – 11:00 Tanışma ve grupların belirlenmesi
11:00 – 12:00 Masaüstü oyun tasarımı nedir?
12:00 – 13:00 Öğle arası
13:00 – 14:00 Konuların belirlenmesi
14:00 – 16:00 Fikir ve konsept geliştirme
16:00 – 18:00 Oyun kurallarının belirlenmesi

2.Gün:

10:00 – 12:00 Oyun kurallarının test edilmesi ve doğrulanması
12:00 – 13:00 Öğle arası
13:00 – 15:00 Görsel maket uygulama ve prototip
15:00 – 17:30 Prototip testi
17:30 – 18:00 Sunum

 

İhtiyaçlar:

Katılımcılar fiziksel oyun tasarımında gerekebilecek her türlü araç ve malzeme (karton, boya, makas, yapıştırıcı vb.) ile birlikte gerekli gördükleri takdirde kendi bilgisayarlarını da getirerek bilgisayar ortamında da tasarım işlerini gerçekleştirebilirler.

 

 

 

SALİH AKKEMİK
Doğum Tarihi: 19.01.1978
Ünvanı: Okutman – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü
Öğrenim Durumu: Doktora (devam)
Derece              Alan                                                                 Üniversite                                   Yıl
Lisans                 İletişim Tasarımı                                             Yıldız Teknik Üniversitesi          2006
Y. Lisans            Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım          MSGSÜ                                     2009
Doktora              Endüstri Ürünleri Tasarımı                               İstanbul Teknik Üniversitesi     devam
İş Tecrübesi
PARS/MCCANN Grafik Stüdyo-Staj (2000)
Visnum İnteraktif (proje bazlı supervisor, 2005)
BilgeAdam (full time eğitmenlik, Web-Grafik tasarım, 2005-2006)
BilgeAdam (part time eğitmenlik, Web-Grafik tasarım, 2006-2007)
Mimar Sinan Üniversitesi Enformatik Bölümü (part time öğretim görevlisi, 2007-2009)
Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (full time öğretim görevlisi, 2008-2009)
Işık Üniversitesi Grafik Tasarım/Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (part time öğretim görevlisi, 2012-2013)
Mimar Sinan Üniversitesi Enformatik Bölümü (okutman , 2010-devam)
Yayınlar
Sosyal Ağlar: Türkiye’de Facebook ve Twitter Kullanıcı Profilleri, 2013. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
Türkiye’de Facebook Ve Twıtter Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, 2013. Kongre: 1. Ulusal Yeni Medya Çalışmaları.
Projeler
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi “Afet Yönetimi” için eğitsel oyun projesi.
Eserler, Sergiler ve Atölyeler
Adalar: Afiş (NCA Summer Conference on Intercultural Dialogue 2009 kapsamındaki “Bridge” konulu sergi)
Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi “Masaüstü Oyun (Boardgame) atölyesi”,7-8 Mayıs, Erzurum Atatürk Üniversitesi.
Son iki yılda verilen dersler
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Sayısal Medya Atölyesi
Bilgisayar 1-2
Yeni Medya
Kullanıcı Arayüz Tasarımı
İnternet Reklamcılığı