Atölye Adı: Doğa ile Temas

Atölye Yürütücüsü: Yrd. Doç. Ayşe Dora Erdilek, Yrd. Doç. Dr. Müge Ertemli, Arş. Gör. Ayşe Farahnaz Öztürk

Süresi: 1 gün

Tarihi: 26 Nisan 2016

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İçmimarlık Bölümü

Başvuru: —–

 

 

MUGSF 7. Uluslararası Öğrenci Trienali Kapsamında Çalıştay :

 

Trienal Başlığı          : “Geçicilik – Farklar ve Ötesi”

Çalıştay Başlığı        : “Doğa ile Temas”

 

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı MÜGSF Öğrenci Trienali kapsamında, Fakültemiz İçmimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.A.DoraErdilek yürütücülüğünde öğrencilerinin katıldığı veMaltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin katılacağı “Doğa İle Temas (TouchWith Nature)” isimli bir çalıştaydüzenlenmiştir.

 

Etkinliğin amacı, iki üniversite arasında işbirliği oluşturarak, İç Mimarlık öğrencilerini bir araya getirmek ve bilgi alış verişi yaparak çalışma olanağı sağlamaktır. Yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Ayşe DORA ERDİLEK (Marmara Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Müge ERTEMLİ (Maltepe Üniversitesi), ve Araş. Gör. Ayşe FarahnazÖZTÜRK’ün (Maltepe Üniversitesi) yapacağı çalıştay kapsamında, öğrencilere, tasarımlarda karşılaşılan sorunları çözmede, doğayı referans olarak kullanılabilineceği ve doğanın ilham kaynağı olabileceği gösterilerek, bu yönde bilinçlendirme amaçlı atölye çalışması yapılmıştır.

2. Sınıf Görsel Anlatım Teknikleri dersini alan öğrencilerin katıldığı çalışmanın 1 ders günü sürmüş ve 26.04.2016 tarihinde gerçekleşmiştir.

 

Yrd.Doç.Ayşe DORA ERDİLEK

İçmimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

 

Çalıştay tarihi                                               : 26 Nisan2016, Salı – 09.30 – 16.00

Çalıştay yeri                                                 : Marmara Üniversitesi, GSF, İçmimarlık Bölümü

 

Atölye çalışmamız ile MUGSF 7. Uluslararası Öğrenci Trienali Konu Bağıntısı : Toplumsal veya çevresel ya da doğadaki form ve hareketlerden etkilenen tasarımcı ve sanatçılar doğa- insan ve tasarım-sanat üçgeninde problemlere kendi tasarım dillerini kullanarak dikkat çekmek, toplumu bilinçlendirmek tasarım kurgularına anlam yüklemek istemişlerdir. Hedeflenen atölye çalışmasında doğadaki “geçicilik ve farklar” analiz edildikten sonra “ötesi” kavramı atölyeye katılan öğrencilerin tasarım kurgularında ortaya çıkmıştır.

Dönemin genç tasarımcı adaylarının, form, konstrüksiyon, renk-ışık ve malzeme bakımından doğayı örnek alarak geçiciliği ve farkları nasıl anlamlandırdıkları, ve ötesini nasıl yorumladıkları oluşturulmak istenen bu seri çalışmanın 1.aşaması çizim ile tasarım fikri değerlendirmesinden oluşmuştur. Devamında 3 boyutlu çalışmalara geçilerek 2.Atölye çalışması hedeflenmektedir.