Atölye Adı: Elden Ele

Atölye Yürütücüsü: Öğr.Gör. Şaha Aslan, Yrd. Doç. Ayşe Dora Erdilek

Süresi: 2 Gün

Tarihi: 13-14 Mart 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İçmimarlık Bölümü

Başvuru: —–

 

Atölye Amaç ve Kapsamı:

Etkinliğin amacı, iki üniversite arasında işbirliği oluşturarak, İç Mimarlık öğrencilerini bir araya getirmek ve bilgi alış verişi yaparak çalışma olanağı sağlamaktır. Yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Ayşe DORA ERDİLEK (Marmara Üniversitesi), Öğr. Gör. Dr. Şaha ASLAN’ın (TOBB ETÜ) yapacağı çalıştay kapsamında, öğrencilerin, aynı biçimsel referanstan hareket ederek geliştirecekleri tasarım önerilerinin, elden ele geçirilerek, yeni elde – yeni kavramlar oluşturabilmesini, bunu gerçekleşirken, ilk fikrin el değiştirdiğinde de kendini okutabilmesine odaklanan atölye çalışması yapılacaktır. Tasarım, gerek bağlamının, gerekse üzerine yüklenen yeni kavramların taşıyıcısı olarak kuvvetli bir kod taşıyıcısı olarak varlık gösterir. Tasarımcı ve sanatçılar için, bu kaynakları okuyabilmek ve okutabilmek başlı başına bir problem olarak düşünülebilir. Tasarımcının bu problemlere bir dil oluşturarak ürettiği çözümler, ancak izleyici tarafından algılanabildiğinde iletişim kendini gerçekleştirmiş olacaktır. Bu anlamda hedeflenen atölye çalışmasında, katılımcıların aynı noktadan hareket ederek geliştirilecekleri dil, el değiştirdiğinde, yeni elde “geçicilik ve farkları” analiz edildikten sonra “ötesi” kavramı atölyeye katılan öğrencilerin tasarım kurgularında ortaya çıkacaktır.

 

 

 

 

YRD. DOÇ. AYŞE DORA ERDİLEK

Marmara Üniversitesi, GSF, İçmimarlık Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İçmimarlık Ana Sanat Dalında “Sahne Sanatları Mekân Tasarımı” çalışmasıyla yüksek lisansını, “Güncel Medya, Güncel İç Mekân Tasarımı” çalışmasıyla da Sanatta Yeterliğini tamamladı. 1996 yılında, Marmara Üniversitesi’nde başladığı akademik hayatına aynı Üniversite’nin İçmimarlık Bölümünde kadrolu öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Doğuş Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi İçmimarlık Bölümlerinde yarı zamanlı öğretim üyelikleri bulunmaktadır. Serbest el mesleki çizim, tasarım kuram ve yöntemleri, kültür ve mekân ile iç mekân proje konularında eğitim vermektedir. Mesleki karma sergi katılımları, ulusal ve uluslararası bildiri ve makaleleri bulunmaktadır.

 

ÖĞR. GÖR. ŞAHA ASLAN

TOBB ETÜ, GSTMF, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2002 yılında Hacettepe Ünv. GSF. İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında, -Modern ve Modern Sonrası dönemlerde tasarımın biçim/içerik ilişkisine odaklandığı- Yüksek Lisans çalışmasını; 2012 yılında -tasarım eğitiminin başlangıcını oluşturan Temel Tasarım Eğitimi dersindeki duyum ve algı süreçlerine odaklı- Sanatta Yeterlik çalışmasını tamamladı. 2003 – 2008 yılları arasında (Ankara) Hacettepe Üniversitesi’nde, 2008 – 2015 yılları arasında (İstanbul) Okan Üniversitesi’nde, 2015’den bu yana da (Ankara) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde tam zamanlı statüde çalışmaları sürmektedir. Temel olarak, üst düzey bir zihinsel etkinlik olarak ele aldığı ‘tasarımda kavram üretme’, ‘tasarımda kavram geliştirme’ süreçleri ile bu süreçlerin tasarıma yansıması ve tasarım tarihi odaklı olarak çalışmaktadır.