Atölye Adı: Kentli Göçebeler İçin Tasarım

Atölye Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Gürkan Özenen, Arş.Gör. Yasemin Burcu Baloğlu, Yrd. Doç Dr. Pınar Cartier, Doç. Dr. Umut Tuğlu Karslı

Süresi: 2 Gün

Tarihi: 10 – 11 Mayıs 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kontenjan: 30

Başvuru: ybaloglu@dogus.edu.tr

 

Atölye Çalışmasının Amacı: Atölye kapsamında katılımcıların “anlık barınak” teması çerçevesinde, yenilikçi ve alışılmamış tasarım çözümlerinin geliştirilmesi sürecini deneyimlemesi amaçlanmaktadır. Atölyede yaşamın özel, rekreasyonel ve profesyonel alanları arasında dönüşebilen, aynı zamanda barınma, çalışma ya da belirlenen kentli göçebenin kimliğine yönelik değişen farklı temel ihtiyaçlarına göre biçimlenebilen karma projeler üretilecektir.

 

Tema: Çalışmanın çerçevesini, gezginler, herhangi bir nedenle hayatını sokakta, halka açık alanlarda geçiren ve günlük aktivitelerini sürdürebilmek için yer ve araçlara ihtiyaç duyan tüm kentli göçebeler için uyku, hareket kabiliyeti, barınma, yiyecek ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak kavramsal önerilerin tasarımı oluşturmaktadır.Bu küçük ölçekli tasarım fikirleri evsiz insanların günlük ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar olmakla sınırlı kalmayıp, öğrencilerin, gezginlerin ve sıklıkla seyahat eden beyaz yakalılarında taleplerine ve daha geniş kapsamda hızlı şehirleşmeye yönelik bir yanıt oluşturabilir. Kullanıcılar “şehir içinde göçebelik” fikriyle örtüşen kullanıcı kimlikleri üzerinden senaryolarını kendileri üreteceklerdir.

 

Yöntem: Projeleri anlatmak üzere kavramsal eskizler, bilgisayar ortamında yaratılmış üç boyutlu modeller, ve ölçekli el yapımı maketler üretilecektir.

 

Program: 2 Günlük Atölye Programı

  1. Gün:Atölye temasının sunumu ve “Kentli göçebe kimdir?” sorusu üzerine tartışma, ilk tasarım önerilerin ve eskizlerin oluşturulması ve konuşulması
  1. Gün:Projelerin geliştirilerek son haline getirilmesi ve sunumu

 

 

 

ARŞ. GÖR. YASEMİN BURCU BALOĞLU, İç Mimar

Doğuş Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü

Ankara doğumlu tasarımcı, 2008 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmış ve mekan- davranış ilişkileri odaklı yüksek yüksek lisans programını ticari mekanlar, mağaza atmosferi üzerine yoğunlaşan “Factors Affecting Evaluations of Storefront Designs and Inferences on Store Characteristics” konulu teziyle 2010 yılında tamamlamıştır. Önde gelen tasarım ofislerinde uluslararası ajanslarla yürütülen pek çok önemli disiplinler arası çalışma ve ödüllü mimari yarışma projelerinde görev almıştır. Milano Domus Academy bünyesinde konaklama tasarımı eğitimi almıştır. Uluslararası konferans bildirileri bulunmaktadır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Mimarlık ve Tasarım programında 2016 yılında başladığı doktora çalışmalarına devam etmekte ve Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde çalışmaktadır.

 

YRD. DOÇ. DR. GÜRKAN ÖZENEN, Mimar

Doğuş Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü

Mimarlık lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde bölüm üçüncüsü olarak tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimari tasarımda bilişim üzerine yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştır. Ekip ve bireysel olarak katıldığı ulusal tasarım yarışmalarından farklı derecelerde ödülleri bulunmaktadır. Profesyonel mimarlık çalışmaları yanı sıra, Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde bilgisayar destekli tasarım ve tasarım stüdyosu proje derslerini vermektedir.

 

YRD. DOÇ. DR. PINAR CARTIER, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Doğuş Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi İşletme (Sanat Yönetimi) alanında yüksek lisansını tamamlamış, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri ürünleri tasarımı programında doktora eğitimi almıştır. Tasarım ve kültür, sürdürülebilir tasarım, ergonomi alanlarında çalışmaları vardır. Yeditepe Üniversitesi Endüstri Bölümünde ve sonrasında Doğuş Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde ergonomi, tasarım kuramları, tasarımda kültürel yaklaşımlar, ambalaj tasarımı, tasarım eğilimleri ve tasarım stüdyosu proje gibi dersler vermektedir.

 

DOÇ. DR. UMUT TUĞLU KARSLI, Mimar

Doğuş Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü

1978 Yılında İstanbul’da doğdu. 1996 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi’nde lise öğrenimini; 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. 2003 Yılında aynı üniversitenin Mimarlık Anabilim Dalında başladığı yüksek lisans öğrenimini 2005 yılında “Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Yapılar ve Malzeme” başlıklı tezi ile tamamladı. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anasanat Dalında başladığı sanatta yeterlik öğrenimini 2008 yılında “Sürdürülebilir Mimarlık Çerçevesinde Ofis Yapılarının Değerlendirilmesi ve Çevresel Performans Analizi için Bir Model Önerisi” başlıklı tezi ile tamamladı. 2002 yılında Maltepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde Doçent olarak sürdürmektedir. Görev yaptığı süre boyunca İç Mimarlık bölüm başkan yardımcılığı, eğitim koordinatörlüğü, erasmus koordinatörlüğü, yüksek lisans program koordinatörlüğü, akademik danışmanlık vb. idari görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, mimarlık ve iç mimarlık alanlarında birçok uluslararası ve ulusal  makale, bildiri, sergi, workshop ve yarışma katılımları bulunmaktadır.