Atölye Adı: Dönüşüm-Keçe Atölyesi

Atölye Yürütücüsü: Yrd. Doç. Ülkü Akça

Süresi: 5 gün

Tarihi: 22-26 Mayıs 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Kontenjan: 9

Başvuru: ulkuakca@yahoo.com

 

 

Amacı: Keçenin güncel sanat ve tasarım alanında yeniden keşfi. Bu az bilinen malzeme ve yöntemin güncel  yorumlarla deneyimlenmesi. İfade aracı olarak elyaf ve keçeleştirme yönteminin kullanılması.
Ortak yaratım sürecini deneyimlemek.

 

 

 

YRD. DOÇ. ÜLKÜ AKÇA

2001 tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat dalı öğretim üyesidir. Sanatta Yeterliğini “Tasarım ve Üretim Yönüyle Keçeler” konusunda tamamlamıştır. Dokuma ve Keçe işleriyle çeşitli ulusal ve uluslararası karma sergilerde yer almıştır.