Atölye Adı: Kenti deneyimlemek / Benim için kent …

Atölye Yürütücüsü: Arş. Gör. Dr. Seden Odabaşıoğlu, Merve Ayşe Köklü

Süresi: 2 gün

Tarihi: 3 Haziran 2017 – 5 Haziran 2017

Kontenjan: 25

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Başvuru: seden.odabasioglu@marmara.edu.tr

 

Amaç: “Çevresel imgeler, gözlemci ve çevresi arasında işleyen iki yönlü bir süreçtir. Çevre, farklılıklar ve ilişkiler ortaya koyar. Gözlemci ise uyum kabiliyeti ve kendi amaçları doğrultusunda gördüklerini seçer, düzenler ve anlamlandırır. Bu şekilde oluşturulan imge, görüleni sınırlandırır ve vurgulanmak isteneni vurgularken imgenin kendisi de sürekli etkileşim içinde bulunulan çevrenin süzülen algısal girdilerine karşı test edilir. Böylece, verili bir gerçekliğin imgesi değişik gözlemciler arasında oldukça farklılaşabilir” (Lynch, 2012, s.7). Bizler sürekli olarak belirli bir çevrede bulunmakta ve bulunduğumuz bu çevrelerle devamlı olarak alışveriş ve etkileşim halindeyizdir. Üstelik zamanla bu ilişki bizi ve benlik duygumuzu tanımlar. Bu düşünceden yola çıkarak, kentin, katılımcılar tarafından duyumsanması ve bu yolla edinilecek çeşitli ve farklı bilginin kelimeler, görüntüler, nesneler gibi başka ortamlar aracılığıyla sunularak bu farklılıkların ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Katılımcılar, çevrelerini algılarken nelere dikkat ettiklerinin farkına varabilecek ve kendilerine ait bakış açısını tanımlamaya çalışırken bulundukları çevrenin kendi benlikleri üzerindeki yansımasının dışa vurumunda diğer katılımcılar ile aralarındaki farklılıkları gözlemleyebilecektir.
Lynch, K. (2012). Kent İmgesi (4.Basım). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

Kapsam: Atölye yöneticileri tarafından seçilecek, İstanbul sınırları içerisinde bulunan bir cadde veya sokağın katılımcılar tarafından deneyimlenmesi, algılanması ve bu algının başka bir ortama aktarılarak somut hale dönüştürülmesi atölyenin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Yöntem: Deneyimin somutlaştırılması aşamasında her türlü teknik kullanılabilir. Grafik anlatım, üç boyutlu nesne, video, beste, vs.

 

Program: 3 – 5 Haziran 2017 (2 gün)

3 Haziran 2017 Cumartesi (saat:16.00-19.00)
Tanışma, atölyede çalışılacak konunun açıklanması. Seçilen cadde/sokağı ziyaret etme. Soru, cevap, tartışma, beyin fırtınası.
5 Haziran 2017 Pazartesi (saat 13.00-16.00)
Sunumların oluşturulması.

 

 

 

SEDEN ODABAŞIOĞLU, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini, aynı üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı’nda, sırasıyla “Renkli Aydınlatmanın İç Mekan Algısına Etkisi” başlıklı tezi ile 2009 ve “İç Mekanlarda Alanın Renk Uyumu Üzerine Etkisi” başlıklı tezi ile 2015 yıllarında tamamlamıştır. Doktora eğitimi süresince TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu’ndan destek almıştır. 2007-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2012 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

MERVE AYŞE KÖKLÜ, 2007 senesinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Designon firmasında iç mimar olarak iş hayatına başladığı dönemde ağırlıklı olarak uluslararası otel ve restoran projelerinde tasarımcı olarak çalıştı. Kariyerine daha sonrasında I-am İstanbul’da iç mimari, sergileme ve grafik tasarım konularını kapsayan multidisipliner projelerde görev alarak devam etti. Akabinde paralel olarak yürüttüğü Bilgi Üniversitesi ve Kunstuniversitat Linz’de Görsel İletişim ve Tasarım programında yüksek lisans eğitimine devam ederken disiplinlerarası eğitimini destekleyen projelerde çalışma imkanı buldu. Akademik çalışmalarında hafıza, mekan ve bu iki kavram arasındaki girift ilişkinin deneyimlenmesi üzerine yoğunlaştırmıştır.