Atölye Adı: İstanbul-Mannheim

Atölye Yürütücüsü: Prof. Martin Kim

Süresi: 6 gün

Tarihi: 19-24 Ekim 2015

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Başvuru: —–

 

Amaç- Kapsam // Aim – General Outline

Almanya ve Türkiye arasında güçlü ancak çok tanımlı olmayan bir bağ var. Türk kültürünün Almanya’daki kent yaşamına etkisi her geçen gün artıyor. Daha çok Türk sineması, daha çok Türk reklamı, daha çok Türk yemeği ile karşılaşıyoruz. Bu atölyenin amacı iki kültürün birbirini daha iyi tanıması. Edindiğimiz deneyim, diğer kültür hakkında düşüncelerimizin önyargı ve bize medya yoluyla aktarılanlardan bağımsız bir şekilde oluşmasına yardımcı olacaktır.  //There is an extensive connection between Turkey and Germany but it is somehow undefined. We see a growing influence of the Turkish culture on the urban life in Germany, there are Turkish movies in the cinemas and Turkish commercials and Turkish food is now much more than Döner. The main target of this workshop is to get to know each other better, experience the subcultures of Turkey and Germany. The experience we get should enable us to define our image of the other country independently free of prejudices and newspaper artic

 

Yöntem // Method

Genç bireylerin kent bağlamında iletişim kurmak adına ne tür yöntemler kullandığı sanat, sokak müziği, alt kültür sergi alanları, ve sanal alan bağlamında analiz edilecektir. Öğrenciler kenti tanıyan MÜGSF’li öğrencilerin eşliğinde kenti keşfedecektir. Elde edilen bilgiler yorumlanarak sergilenecek ve sonucunda her iki kültürün gençlerinin birbirini daha iyi tanımasına olanak tanıyacak bir deneyim yaşanacaktır//Find out what means of communication does the youth use to communicate in the urban context. This includes street art, street music, subculture exhibition spaces, virtual urban communication and location based virtual media. Mixed teams of students “crawl” through the city under the guidance of the local students. They will collect and document the findings and present them in an improvised exhibition. The final result should be a documentation and comparison of the urban youth subculture communication in both countries.

 

Katılımcılar // Participants

Res. Assist. / Arş.Gör. Deniz Dalman, Res. Assist. / Arş.Gör. Çağrı Uludüz, MÜGSF// Gülçin Yurdatapan, Cansın Gürcan, Erkin Pehlivan,Pelin Böyüktaş, Subutay Kırkpınar, Çağrı Aygün,Simay Dayıoğlu,Yunus Emre Ersoy,Oğuz Kapar, Batuhan Bilal Atalay, Ezgi Yeniay,A.Yavuz Girgin, Büşra Önal, Ayşe Zinnur Çetin, Sefa Çavdar, Ozlem Kale, LukasUnertl, Seval Özcan Ata, Hazal Soy, Ayçin Arslan, Devrim Karaçay, Hasan Özgür Top, Emre Can Alagöz, Yağız Kocabıyık, Aylin Zeynep Ertem, Erdinç Topçu, Doğancan Yılmaz, MANNHEIM//FelixKerner, ChristianFröhlich, ArminOehmke, SonjaWachowiak, LinaSchick, TjarkRischbode, NadinePrigann, MerleAppelt, Deniz Kaya, Julia Haaf, AnnaWentland, Patrik Dittmann , ManuSuhr, XeniaSchwarz, LuisRutz, Stefan Apfel, Gülcin Yurdatapan