Atölye Adı: Metamorfoz Karakter Tasarım Atölyesi

Atölye Yürütücüsü: Arş. Gör. E. Jessica McKIE ŞAHİN, Arş. Gör. Ümit Hazal Yayalar

Süresi: 2 gün

Tarihi: 13 – 14 Haziran 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Kontenjan:

Başvuru: jessica.mckie@gmail.com

 

 

Amaç: Atölye, dijital tasarım sürecine yeni başlamış olan grafik tasarım öğrencilerinin yaratıcılığını arttırmak ve çok yönlü araştırma yapabilme yeteneklerini geliştirmek temelinde biçimlendirilmiştir. Öğrencilere, karakter tasarımı aşamalarında farklı düşünme biçimlerini geliştirmeleri ve manual ve dijital teknikleri bir arada kullanarak görselleştirmeleri noktasında özgün denemeler yapmak konusunda cesaretlendirmek hedeflenmiştir.

 

Atölye gereksinimleri: Bilgisayar, Photoshop programı, fotoğraf makinesi

 

Atölye Süresi: 2 Gün

  1. gün: Sunumun ardından projeyle ilgili bilgilendirme yapılacak ve öğrencilerden konsept seçmeleri istenecektir. Seçecekleri konseptler doğrultusunda karakter tasarımı süreci başlayacaktır.
    Karakter tasarımlarının temeli, çekecekleri fotoğraflar üzerinden oluşturulacağı için öğrencilerden fotoğraf çekimleri yapmaları beklenmektedir. Çekilen fotoğraflar, karar verilen karakter için dönüştürülmeye başlanacaktır.
  2. gün: Gün sonuna kadar karakter üzerinde çalışmalara devam edilecek ve gün sonunda çalışmalar basılacaktır.