Atölye Adı: Mimesis & Katharsis

Atölye Yürütücüsü: Yrd. Doç. Sevdiye Kadıoğlu

Süresi: 1 gün

Tarihi: 13 Haziran 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Kontenjan: 7-12

Başvuru: sevdiyester@gmail.com

 

 

Atölye uygulama konusu:    MİMESİS & KATHARSİS

“Mimesis” ve “Katharsis” kavramları,  İlkçağ Yunan felsefecilerinden Aristoteles tarafından tanımlanmıştır. “Yansıtma” ve “Arınma” olarak sadeleştirilebilen/ yalınlaştırılabilen bu kavramlar, sanatçının yapıtı yaratma ve yaşantı sürecinde yer almış ve  önem taşımıştır.

Hedef: Antikite’den bu yana sanatçıların yaratım süreçlerinde ve felsefecilerin ilgi alanında olan bu iki kavram günümüz sanatçılarının yaratım ve yorum sürecinde hangi göstergelerle somutlaşmaktadır. Bu atölye çalışmasında bu kavramların biçim diline yansıması küçük bir yapıt ve yaşantı kesiti olarak deneyimlenecektir. Katılımcı-uygulayıcının mimesis & katharsis kavramları kapsamında hissettiklerini, dikdörtgen prizma bir ahşap kütle üzerine iki veya üç boyutlu uygulamalara aktarması ile bir akış sağlanması ve bunun plastik dilde görünür kılınması hedeflenmiştir.

Malzemeler: Ana mlz.Ahşap kütle (en az a:8cm X h:10 cm boyutlarında, dikdörtgen prizma)

Diğer malzemeler: Boya türleri (ahşap boya, akrilik, suluboya, guvaj, kalem çeşitleri, küçük ahşap oyma kalemleri, tutkal, buluntu ve karışık malzemeler). Ana malzeme olan ahşap kütle atölye yöneticisi Yrd.Doç. Sevdiye KADIOĞLU tarafından temin edilecektir. Diğer malzemeler kendi istekleri doğrultusunda katılımcılar tarafından temin edilecektir.

Teknik: Ahşap kütle üstüne oyma, kabartma, kazıma teknikleri, resim, desen vb çizimler, kolaj, assamblaj, karışık teknik.

Uygulama süresi: 2 saat

Amaç: Mimesis & Katharsis  kavramlarından yola çıkarak, katılımcılar tarafından yukarıda belirtilen teknik ve  malzemelerden bir veya birkaçı kullanılarak  yorumlar iki+üç boyutlu biçim diliyle uygulanacaktır. Amaç katılımcıların gözlem, bilgi ve görsel birikimlerini yansıtarak birbirleriyle etkileşimlerini sağlamak, değişime ve geçiciliğe dikkati çekmek ve farklılıklarının farkındalığını arttırmak.

 

 

 

 

YRD. DOÇ. SEVDİYE  KADIOĞLU

Corbaciysko-Kırcali’de (Bulgaristan) doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini İzmir’de tamamladı.

Lisans  ve Yüksek Lisans eğitimini  Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Heykel Dalı’nda, Sanatta Yeterlik eğitimini de Hacettepe Üniversitesi’nde Heykel alanında yaptı.Efes ve İzmir Arkeoloji Müzelerinde restorasyon ve rekonstrüksiyon alanında bilimsel projelerde görev yaptı.

Plastik Sanatlar alanındaki çalışmalarıyla İzmir, Ankara, Bodrum’da açtığı kişisel sergilerinin yanı sıra, uluslararası ve ulusal birçok  karma sergilerde yer aldı, sanat fuarlarına katıldı. Uluslararası düzeyde sempozyuma, bienale, trienale kabul edildi. 1994-2008 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Heykel Anasanat Dalında görev yaptı. 2008’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  BodrumGüzel Sanatlar Fakültesi  Heykel Bölümü’ne naklen atandı. Halen Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UNESCO A.I.A.P. ), Sanat Eğitimcileri Derneği SEDER) ve Görsel Sanatlar Derneği (GÖRSED)  üyesidir.