Atölye Adı: Örtü Atölyesi

Atölye Yürütücüsü: Doç. Devabil KARA,  Arş.Gör. Kerem Ozan Bayraktar

Süresi:6 Hafta

Tarihi: 1 Nisan – 20 Mayıs 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kontenjan: Doldu.

Başvuru: ——

 

 

“Örtü” Atölye Çalışması

1 Nisan-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan atölye çalışması, ambalaj malzemelerinin, güncel sanatsal üretim pratikleriyle buluşması üzerine kuruludur. Ambalajın, endüstriyel sistem içerisindeki bağlamını yitirmeden, sanatsal dil ile nasıl ele alınıp yeniden kurgulanabileceği atölyenin temel dinamiğini oluşturmaktadır.

Üretim sürecine bir çerçeve çizmesi açısından çalışmaların “örtme” olgusu etrafında şekillenmesi planlanmıştır. Örtü, doğrudan ambalajın kendi doğasına ilişkin bir kavram olup, hem nesne ve ambalaj ilişkisine, hem de doğrudan imgenin kendisinin bir gizleme aracı olarak kullanımına işaret etmektedir.

Günümüzde ambalajlar, gösterge ile gösteren ilişkisinin manipülasyona uğratılması üzerinden nesnelerle kurduğumuz değer mekanizmasını doğrudan etkilemektedir. Endüstriyel nesnelerin başka nesneler tarafından kaplanması, kapatılması ve gizlenmesi sırasında nesneler, onlarda gerçekte var olmayan anlamlandırmalara sahip olmaktadır. Bugün endüstriyel nesneler, emek ve sermaye ilişkileriyle açıklanamayacak kadar karmaşık gösterge zincirlerinde var olmaktadır ve ambalajlar bu zincirin temel öğelerinden biri olarak işlemektedir.

Ambalajların hem kendi yapıları hem de üzerlerinde taşıdıkları grafikler, belirli tarihsel ve ideolojik özellikler taşımaktadırlar. Soyut geometrik formları esasında seri üretimin tekrar mantığını ele verirken, ambalaj grafikleri bu brutalist şekilleri gizlemektedir. Dolasıyla ambalajlar içerisindeki nesneden önce kendi kendilerini birer nesne olarak örtmektedirler.

Atölyede, imge, kurgu ve anlamlandırma ilişkisinin merkeze alındığı bir çözümleme ve üretim süreci izlenecek; ambalajların doğası üzerine farklı sergileme pratiklerini ve grup çalışmasını içeresinde barındıran bir yol benimsenecektir.