Atölye Adı: Sanatçı Günlükleri

Atölye Yürütücüsü: Soner Emanet, Barış Koca

Süresi: 3 Hafta

Tarihi: 15 Mayıs – 9 Haziran 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Kontenjan: —–

Başvuru: sanatcigunlukleri@gmail.com

 

Amaç – Kapsam
Sanatçı Günlükleri etkinliği kapsamında yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayacak sanatçı ve tasarımcılara sabit bir formatta eskiz defterleri temin edilecek. Etkinlik katılımcılarından, belirlenen süre içerisinde serbest tarzda kişisel eskiz, karalama ya da notlarını defterlerine yansıtmaları istenecek. Sanatçı ve tasarımcıların yaratıcı süreçlerinin derinlemesine incelenebilmesini amaçlayan bu etkinlik , geri toplanan defterlerin ilk önce etkinlik boyunca bir sergi salonunda sergilenmesi, ardından ise aralarında yapılacak özel seçkilerin 7. Uluslararası Öğrenci Trienali’nin yayınları arasında değerlendirilerek bir kitapta toplanması ile devam edecek.

 

Aim – General Outline
Within the scope of the activity entitled “Artist Diaries”, artists and designers to participate in the Triennial will be provided blank sketchbooks. Attendees of the workshop will be asked to express various sketches, doodles or notes within the determined timeframe in freestyle. The activity that aims to observe the process of creativity of artists and designers thoroughly includes an exhibition of the sketchbooks to be retrieved and is planned to wind up with a book that will gather special selections after the Triennial.

 

Şu anda ne yapmalısınız?
Günlüğünüze bir isim yada başlık verebilir, konseptinizi yaratabilir ve günlüğünüzü özgürce eskizler, karalamalar ve çizimlerle doldurmaya başlayabilirsiniz.
What should you do now?
You can start with giving a name/title of your book, creating your concept and you can fill up your diary with sketchs, drawing and notes.

 

Teslim Tarihi / Deadline
5 Haziran // June 5

 

Tavsiye&Kurallar / Rules&Suggestions
-Günlüğünüze isim vermek yada konseptini belirlemek size yardımcı olacaktır.
-Katılımcılar günlüklerinin içeriğini hazırlamada özgürlerdir.(çizim, eskiz, not..)
-Günlüklerin kapaklarının sanatçı tarafından tasarlanması gerekmektedir.
-Defter sayfaların en az %50’sinin doldurulması gerekmektedir.

-Creating a concept of your book or giving a name will help you out.
-Participants are free to create contents. (Drawings, sketchs, notes…)
-The covers of books must be designed by artists.
-At least fifty percent of the diary must be filled.