Atölye Adı:Stop Motion Atölyesi

Atölye Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Özlem Uzun Hazneci , Öğr. Gör. Emre Zengineken

Süresi:1 gün

Tarihi: 8 Mayıs 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Stüdyosu

Kontenjan:

Başvuru: ozlemuzun@maltepe.edu.tr

 

Atölye İçeriği: Atölye çalışmasında katılımcılarla birlikte kare kare hareketlendirme (stop motion) ve dijital animasyon tekniklerini içeren bir uygulama projesi yapılacaktır. Bu yolla sabit görüntülerin ardı ardına çekimi ve oynatımı ile hareketli görüntünün elde edilmesine dayanan animasyonun temel prensiplerinin, hem geleneksel, hem de dijital bir ortamda uygulanması planlanmıştır.

 

Uygulama Planı: Atölye çalışmasında 7. Uluslararası Öğrenci Trienali için tasarlanmış olan “7” amblemi şablon olarak kullanılacak ve katılımcılardan içeriği çeşitli kartonlar ve renkli kalemler ile doldurulacak şekilde bir tasarım yapmaları istenecektir. Atölyenin ilk bölümünde katılımcılara, animasyon ve stop motion uygulamasına yönelik ön bilgi verilecek ve mevcut şablon üzerinden bir deneme çekimi yapılarak animasyonun temel prensipleri ve hareketli görüntünün tasarımına özgü farklı bakış açıları deneyimlenecektir. Tasarıma ait birimlerin şablon üzerindeki hareketleri, yönleri, hızları ve son görüntünün planlanması için çekim cetveli kullanılacak ve ardından çekimlere başlanacaktır. Katılımcıların çekim istasyonlarında kare kare görüntüleme ile elde ettikleri görüntüler dijital ortamda After Effects programına aktarılacaktır. Bu son aşamada katılımcılara basit yönlendirmeler ile üretmiş oldukları animasyonların dijital müdahaleler/görsel efektler eklemeleri, kurgusunu tamamlamaları sağlanacak ve export sürecinin ardından final animasyonlara ulaşılacaktır.
Bir tam gün çalışma: Tasarım + geleneksel ve dijital uygulama + olanaklar dâhilinde gösterim
Öğleden önce: Ön bilgilendirme, tasarım, çekim cetveli planlaması
Öğleden sonra: Çekim denemeleri, uygulama, dijitale aktarım ve eklentiler, final kurgusu ve gösterim.

 

Ekipman ve gereksinimler:
 Tasarım aşaması için: Renkli kartonlar, çeşitli renklerde marker, cetvel, makas, maket bıçağı, kretuar, duralit, mum yapıştırıcı (miktarlar katılımcı sayısına göre belirlenebilir)
 Çekim aşaması için: tripod, kompakt/DSLR fotoğraf makinası, bilgisayardan oluşan birim istasyonlar. (Bir birim istasyonda 2 katılımcı birlikte çekim yapabilir. Atölyenin kontenjanı kurulabilecek istasyon sayısına göre belirlenebilir)
 Gösterim için: Projeksiyon – PC ya da TV-DVD player

 

Öğrenim Çıktıları:
Katılımcılar;
 Temel tasarıma dayalı bilgilerini hareketli bir görüntü üzerinde tekrar değerlendirme ve üretme olanağı bulurlar.
 Hareketli görüntü elde etmenin temel mantığına yönelik olan stop motion tekniğine dair deneysel bir alanda pratik yapma şansı edinirler.
 Animasyonda “Zamanlama (Timing)” ve “Hareketin Öngörülmesi (Anticipation)” kavramlarına dair bir giriş çalışması yapmış olurlar. Tüm animasyon uygulamaları için geçerli olan, gözün hareketi akıcı bir şekilde algılayabilmesi için gerekli olan kare (frame) aralığını ve hız oranını deneme yanılma yoluyla öğrenirler.

 Mevcut şablonu dolduracak olan çeşitli formların farklı hızlardaki hareketini planlamak için, analitik yaklaşımı ve çekim cetveli kullanımını öğrenirler.
 Stop motion gibi geleneksel metotlardan dijital animasyon tekniklerine uzanan bir skalada gösterime hazır animasyonlar üretmiş olurlar.

 

 

 

ÖĞR.GÖR.DR. ÖZLEM UZUN HAZNECİ

2005 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden derece ile mezun oldu. Videove enstalasyon çalışmalarıyla Günümüz Sanatçıları, Contemporary İstanbul, Borusan Kültür Sanat, MacArt, Videoist,Kargaşave Sanat Akmerkez’de gibi etkinliklere ek olarak, Rendez-Vous (Lyon-Fransa), Invisible City (Schiedam-Hollanda), Tahran Bienali (Belgrad, Berlin, Tahran) gibi uluslararası etkinliklere de katıldı. Ayrıca Ruimte in Beweging uluslararası sanatçı rezidansı ve Borusan Art Center sanatçı atölyeleri programlarında yer aldı.2009 yılında Maltepe Üniversitesi G.S.F. Çizgi Film-Animasyon Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.2016’da Marmara Üniversitesi S.B.E. Sinema bilim dalından “Canlandırma Sinemasında Transmedya Hikâye Anlatım Örneği Olarak Shrek Serisi” adlı teziyle doktor unvanını aldı.Halen Çizgi Film-Animasyon bölümünde ders vermeye ve üretmeye devam etmektedir.

 

ÖĞR. GÖR. EMRE ZENGİNEKEN

2003 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nden mezun oldu. 2009 Yılın­da Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde, “Semioticsand the Forms of Postmodern Life Through the Analysis of Advertising” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında başladığı Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema Sanat­ta Yeterlik programına devam etmektedir. 2003 Yılında Reklamcılık Vakfının Düzenlediği 59. Copy Break yarışmasında Greenpeace destek konulu konsept fikri ve afiş tasarımıyla 1. lik ödülünü aldı. 2003 yılında Young&Rubicam-Reklamevi’nde başladığı konvansiyonel reklam alanındaki çalışma hayatı, Dia Design, Rekta / Ketchum gibi ajanslarda Art Director pozisyonunda devam etti. Animasyon alanındaki kişisel çalışmaları ve birikimi, post prodüksiyon/animasyon alanına kaymasına neden oldu. 2007 yılında BHB Ani­mation& Technical Production’daCompositing Artist/Motion Graphic Designer olarak çalıştı. 2008 Yılında Doğan Holding – MedyaNet bünyesinde Digital Art Director olarak başladığı görevine, Creative GroupHead pozisyonunda 6 sene devam etti. Bu esnada bir çok global ve yerel marka için, Türkiye’nin önde gelen web portallerinde yayına giren “Rich Media” çalışmalarına imza attı. Eş zamanlı olarak bazı markaların dijital pazarlama departmanları yetlilileri için MedyaNet bünyesinde “Başarılı Rich Media Teknikleri” isimli work­shop/sunumlar yaptı. 2013 yılında Doğan Holding’deki görevinden kendi işini kurmak üzere ayrılıp, DigitalDrop isimli dijital reklam ajansının kurucu ortaklığı ve creativedirector’lüğünü üstlendi. Aynı zamanda, halen devam etmekte olan Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgifilm Animasyon Bölümü’nde DSÜ öğretim elemanı görevine başladı. Nisan 2015’te DigitalDrop ortaklığından ayrıldı ve Eylül 2015’ten beri Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisidir. Nisan 2016’da gerçekleşen Cumhuriyet Üniversitesi III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri kapsamında “3 Boyutlu Animasyonda Görsel Dil ve Tutarlılık Yaratmaya Yardımcı Yaklaşımlar” isimli bildirisi ile, Mayıs 2016’da ise Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Çizgifilm Festivali sergi etkinliklerine 2 kısa animasyonuyla katılmıştır. Serbest animasyon çalışmaları üretmekte ve müzikle ilgilenmektedir.