Atölye Adı: BreachingtheSurface: Subculture of Manheim

Atölye Yürütücüsü: Prof. Martin Kim

Süresi: 7 gün

Tarihi: 5-12 Şubat 2017

Yeri: Mannheim University of Applied Sciences, Faculty of Design

Başvuru: —–

 

Amaç- Kapsam // Aim – General Outline

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mannheim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Tasarım Fakültesi  işbirliği ile 7. Uluslararası Öğrenci Trienali kapsamında yapılan Workshop kapsamında popüler kültürün kentlerin kimliklerine olan etkisi Mannheim kenti bağlamında araştırılacaktır. // This workshop is a cooperation with the Marmara University Faculty of Fine Arts and Mannheim University Applied Sciences, Faculty of Design as part of the 7th International StudentTriennial“ of the Marmara University. In this workshop we care about noncommercial culture and we will research how much it provides a relevant access to the urban identity of the city of Mannheim.

 

Yöntem // Method

5 – 12 Şubat 2017 tarihlerinde Mannheim Üniversitesi Mekansal İletişim Uygulamalı Bilimler, Tasarım Fakültesi’nde “Breaching the Surface / Yüzeyi İrdelemek” adlı atölye gerçekleşti. Atölye çalışması Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile 7. Uluslararası Öğrenci Trienali kapsamında yapıldı. Bu kapsamda popüler kültürün kentlerin kimliklerine olan etkisini araştırıldı. Bir haftalık süre içerisinde şehrin dokusunu keşfedildi. Esin kaynağı olarak şehrin bir araya getirdiği farklı kültürlerden, milletlerden insanların ortak noktada buluştuğu unsurlara odaklanıldı.

Workshop kapsamında heykel, baskı, graffiti, fotoğraf, poster çalışmaları yapıldı. Dijital işler yaratıldı. Üretilen içeriklerin ön sergisi yapıldı. Kültürler arası etkileşimin gözle görülür şekilde belirgin olduğu Mannheim, öğrencilere kimi zaman sokaklarıyla ilham verdi kimi zaman da insanlarıyla. Öğrenciler, Workshop sırasında bir çok farklı insanla konuşma ve onların hikayelerini dinleme fırsatı buldu. Yapılan işlerde alt kültür anlatılmaya çalışıldı. İletişimin sağlanması ve bağlamlar doğrultusunda kafalarda soru işaretinin yaratılmasına yönelik kimi zaman sorular soruldu. Öğrenciler bir araya gelerek özgün işler üretti ve bu iki taraf için de çok değerli bir deneyim oldu.

 

Katılımcılar // Participants

Emrullah Örünklü, Furkan Depeli, Enes Erduğan, Hilal Güler,  Ada Padır, Zahid Yavuz, Rızacan Kumaş, Mutlucan Lokmanoğlu, Ceren Ayan, Gülfidan Açıkgöz, Sine Canlı, Yasemin Songur, Deniz Kaya, Lilith Kasten, Gülçin Yurdatapan, Merve Özgül, Lennard Schaak, Leoni Gora, Marie Wollgast, Kevin Neutz, Tjark Rischbode, Julia Strivernier, Marius Nie