Atölye Adı: Tekstil ve Moda Tasarımı Atölyesi

Atölye Yürütücüsü: Yrd. Doç. Safiye SARI

Atölye Yardımcıları: Sevda Yüzügüldü (Atauni GSE Yüksek Lisans Öğrencisi), Muhammet Onur İÇLİ (Atauni GSF Lisans Öğrencisi)

Süresi: 5 gün

Tarihi: 12-16 Haziran 2017 (Günlük 4 Saat, Toplam: 20 Saat)

Yeri: Atatürk Üniversitesi GSF Tekstil ve Moda Tasarımı tasarım Stüdyosu

Kontenjan: 10 Kişi (Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde)

Başvuru: safiye.sari@atauni.edu.tr

 

 

Atölye Konusu: Moda Tasarım atölyesinde Yaratıcı tasarım Eylemleri

Atölyede kullanılacak Malzemeler: Atauni, GSF Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Atölye Malzemeleri, Sınırlı Ölçüde Katılımcı Öğrenciler için kişisel kullanım malzemeleri)

Atölyenin amacı: Tasarımda yeni trend öngörülerinin moda siluetleri üzerinden öğrenciye aktarılması

Öğrenme Çıktıları: Yaratıcı Kalıp çalışmaları

* Yaratıcı Tasarım eylemleri,

* Kişiye Özel özgün giysi tasarımları,

* Farklı materyaller üzerinde renk, doku ve yüzey çalışmaları.

 

 

 

YRD. DOÇ. SAFİYE SARI

Erzurum’da doğdu. Gazi Üniversitesi Giyim Sanatları Öğretmenliği bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 1998 yılında “Erte’nin Giysi Tasarımları ve Örnek bir Çalışma” konulu tez çalışması ile Sanatta Yüksek Lisansını, 2014 yılında ise “Kişiye Özel Moda Tasarımında Dijital baskı Tasarım Süreci”-114K030 nolu TÜBİTAK 3001 projesi- Sanatta Yeterliğini tamamlamıştır.  Halan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışan sanatçı, aynı zamanda Tekstil ve Moda Tasarımı bölüm başkanlığını da yürütmektedir.  Sanatçı, alanıyla ilgili kişisel sergiler yapmanın yansıra çok sayıda ulusal ve uluslararası karma ve yarışmalı sergilere de katılmış olup, çok sayıda bildiri ve yayın yapmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok sergide Özgün Giysi Tasarımları da bulunan sanatçı,  bir çocuk annesidir.