Atölye Adı: Yaşantı Deseni / Life Pattern

Atölye Yürütücüsü: Yrd. Doç. Zehra Doğan Sözüer, Öğr. Gör. Sultan Erdoğan

Süresi: 1 gün

Tarihi: 7 Haziran 2017     saat 11:00 – 18:00 arası

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Kontenjan:

Başvuru: zdogan6@gmail.com

 

 

Atölye Amaç ve Kapsamı:

Canlının, doğduğu ve yaşamı süresince bulunduğu coğrafya üzerindeki hareketi,  varlığı süresince günlük yaşamında dar alanda kaydettiği kısır döngüler ve kimi zaman bunlara eklediği uzun sıçrayışlar, farklı ton ve dokularda iklimlenen yer şekilleri üzerinde sık ve seyrek atlamaların oluşturduğu desenlere benzer. Bu bakımdan, doğada kat ettikleri yollar, görsel bir anlatı aracı olarak yaşamlarının farklı bir okumasını ifade eder. Görsel anlatımda bu hareket, çeşitli yönleriyle, canlıların grup veya tekil olarak kurduğu sosyal ilişki örgülerinin coğrafya üzerindeki dağılımını, belli bir koordinata yönelme sıklığından ortaya çıkan ağ yapılarını, farklı coğrafyada bulunup ardından geri döndüğü bölgeleri, duraklama noktalarını ve basit olarak, yaşadığı konumu içine alır. Bu bakış açısıyla Dünya üzerinde hareketli bir ‘Canlı’ olarak insanın coğrafya üzerindeki takibi, göç yolları haritasına benzer şekilde, yaşamına özgü desenler verir. Bu bağlamda projenin amacı, bireyin yaşamına ait güçlü algılamaları ile belli bir coğrafi düzlemde yaşadığı anları içselleştirmesi sonucunda o coğrafya üzerinde bıraktığı desenleri, tekstil teknikleri ile yeni bir kumaş tasarımı olarak ifade etmektir.

Anlatılmak istenen hikaye bağlamında konum ve olaylar belirlenebilir. Uygulama safhasında dikiş, boyama, katlama, düğüm, basit örgüler, sık ve seyrek dikişler ve benzeri teknikler kullanılabilir. Verilen görsel örnekler temsilidir.

 

 

 

YRD. DOÇ. ZEHRA DOĞAN SÖZÜER

1985 Yılında Ankara’da doğdu. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Moda Tasarımı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. İki yıllık özel sektör deneyiminin ardından 2009 yılında Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademisyenliğe adım attı. 2011 yılında Yüksek Lisansı tamamladı ve ardından Öğretim Görevlisi oldu. 2014 Yılında Tekstil ve Moda Tasarımı alanında Sanatta Yeterlik derecesini aldı ve şu an Yardımcı Doçent olarak çalışmalarına devam etmektedir. Verdiği dersler arasında tekstil sanatı, moda tasarımı ve desen geliştirme konuları bulunmaktadır.

Zehra Doğan Sözüer, tekstil sanatında kumaş tasarımı ve dokunun diğer görsel sanat disiplinleriyle ilişkilerini irdelemekte; görüntü-desen ilişkisini tekstil teknikleriyle yorumlanma olanakları üzerine çalışmaktadır. Eserleriyle, ulusal ve uluslararası birçok sanatsal etkinliğe katkıda bulunmuştur.

 

ÖĞR. GÖR. SULTAN ERDOĞAN

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Anasanat dalında Yüksek Lisans eğitimini “ Kumaş Yapısı Açısından Geçmişten Günümüze Kadifelerin Karşılaştırılması” adlı tez çalışması ile 2008 yılında bitirdi. Ulusal ve uluslararası katıldığı sempozyumlar, sergiler ve yayınları ile alana katkıda bulunmakta ve Haliç Üniversitesi Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölümü’ nde  akademik kariyerine devam etmektedir.