Atölye Adı: Yenilebilir Mobilya Stilleri

Atölye Yürütücüsü: Doç. Dr. Filiz Tavşan, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Durukan, Öğr. Gör. Aykut Tüfekçi, Ar. Gör. Ece Dinler

Süresi: 1 Gün

Tarihi: 8 Mayıs 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kontenjan: 28

Başvuru: aysegul.drukan@gmail.com

 

Atölye amacı:
Bu atölyenin amacı öğrencilere antikçağdan yakınçağa kadarki en özgün mobilya stillerinin yenilebilir
malzemelerle ürünlerin oluşturulması. Bunun yanında öğrencilerin farklı teknikler kullanarak farklı
deneyimler kazanması ve keyif alarak kalıcı öğrenmesini amaçlamaktadır.

Atölye 7 adet grup ve her gruptan 3­‐4 öğrenciden oluşacaktır. Mobilya tarihinde yer alan 7 dönemin
karakteristik özelliklerini taşıyan sandalyeler belirlenecektir. Farklı malzemeler üretilen mobilya
konstrüksiyonlarının oturma yüzeyleri yenilebilir pasta malzemelerinden oluşturulacaktır.

 

DÖNEMLERE BAĞLI SEÇİLEN SANDALYE ÖRNEKLERİ

DÖNEM                         STİL
Antikçağ                         Roma
Ortaçağ                           Gotik
Rönesans                        Elizabethan
Barok                              Queen Anne
Rokoko                            Louis xv
Yeniçağ                            Louis xvı
Yakınçağ                          Empire

 

 

DOÇ. DR. FİLİZ TAVŞAN
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK, MİMARLIK, 1995-2002
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK, MİMARLIK,
1992-1995
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK, MİMARLIK, 1988-1992
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, “İç Mekan Stillerinin İncelenmesinde Sistematik bir Yaklaşım Önerisi”,
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BİNA BİLGİSİ Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, “Trabzon Konutları Örneğinde Çocuk Odaları Mekan ve Donatı Özellikleri
Üzerine Bir Araştırma”, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ
MİMARLIK Haziran, 1995.
YABANCI DİLLER
Almanca, Çok İyi
İngilizce, Orta
Almanca, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Tübitak-2237 Proje eğitimi etkinliklerini Destekleme Programı,, Fen ve Mühendislik
bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, 2013

 

YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL DURUKAN
Lisan : İngilizce, Latince, Akatça (diyagram çözümlemeleri)
Görev Yeri : Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü
Lisans Eğitimi ve Sonrası :
Derece                           Alan                                           Üniversite                                     Yıl
LİSANS                          Arkeoloji ve Sanat Tarihi          Bilkent Üniversitesi                       1997
YÜKSEK LİSANS         İç Mimarlık                                 MSGSÜ                                           2009
DOKTORA                     İç Mimarlık                                 MSGSÜ                                           2015
Tezler :
Yüksek Lisans Tezi “Tarihi Perspektif İçinde ‘Ev’ Kavramı” MSGSÜ 2009
Doktora Tezi “Alışveriş Mekânları Tasarımında Deneyimsel Pazarlama Metodu Kullanımı
ve Örnekler Üzerinde Analizi” MSGSÜ 2015

 

ÖĞR. GÖR. AYKUT TÜFEKÇİ
Lisan: İngilizce, İtalyanca, Fransızca
Görev Yeri : Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü
Lisans Eğitimi ve Sonrası :
Derece                                    Alan                           Üniversite                                    Yıl
LİSANS                                   Mimarlık                     Roma Sapienze Üniversitesi        2015
YÜKSEK LİSANS                  Mimarlık                     Roma Sapienze Üniversitesi        2016
DOKTORA (özel öğrenci)      İç Mimarlık                MSGSÜ                                           Devam etmekte

 

ARŞ. GÖR. ECE DİNLER
İŞ TECRÜBESİ
2016- 2017 Nişantaşı Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi
2016-2017 Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü (Görevlendirme)
2015-2016 Dicle Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, Araştırma Görevlisi (ÖYP)
EĞİTİM BİLGİLERİ
2015-2016 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Yüksek Lisans, İç Mimarlık Anabilim
Dalı
2009-2014 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Lisans, İç Mimarlık