Atölye Adı: Yerellik ve Küresel Söylemeler” // “Localityand Global Discourses”

Atölye Yürütücüsü: İnci Deniz Ilgın, MariellaPoli

Süresi: 10 Gün

Tarihi: 3 Nisan – 12 Mayıs 2017

Yeri: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Atölyesi

Kontenjan: Doldu.

Başvuru: —–

 

Amaç- Kapsam // Aim – General Outline

Istanbul’un ve San Francisco’nun kültürel ve sosyal kesitlerini, dönüşümlerini ve gelişimlerini sosyal, kültürel, kentsel, ekonomik ve politik bağlamda incelemeyi öneren proje, öğrencilerin kentlerin gizli kalmış özelliklerini yakalarken aynı zamanda çevrelerinde olan gelişmelere, dönüşümlere gösterdikleri yorum ve tepkilerle kendi konumlarını sorgulamalarını hedeflemektedir // The purpose of this exchange is to research the development of the two respective cities, specifically explore the geopolitical and cultural heritage of designated neighborhoods, and focusing in the under represented community in inquiring local communities organization. The participants assume the role of artist/designer as an ethnographer or fieldworker in the relationship between action and public space by responding according to her/his individual interest.

 

Yöntem // Method

İki okul arasında online iletişim ile gerçekleşen projede öğrenciler bir blog üzerinden çalışmalarını paylaşarak değerlendirecekler. Projenin sonunda ortaya çıkan eserler bir katalogda toplanacak ve her iki kurumda sergilenecek // Online interaction between students takes place. Students post their Works to a blog and make comments to each others Works. The results are compiled in a catolog. Exhibitions are arrenged in both institution.

 

 

Katılımcılar // Participants

MÜGSF // Umut Deniz Aktaş,  Ogün Çanga,  Hamza Demir,  Tahsin Emre Eke,  Bilgehan Ekiz, Büşra Önal, Gülfidan Açıkgöz, Ozan Acıpınar, Ceren Ayan, İrem Badazlı, Onur Ümit Berk, Sine Canlı, Fürkan Depeli, Enes Erduğan, Gözde Gezgin, Hilal Güler, Esma İlter, Mutlucan Lokmanoğlu, Rızacan Kumaş, Emrullah Örünklü, Özgürcan Taşcı, , Gizem Üstüner, Berkay Yaşar, Zahit Yavuz, CCA// Abdulaziz Alfayez , Dominic Ding , Esmeralda Velazco , Hamza Basurrah , Janice Ma, Jenell Davis, Jiachen Luan, Jonathan Frederick , Judy Leung, Kelly Lei, Moises Maynez, Mrnalini Mills-Raghavan Noam Zomerfeld
Sophie Schnorf, Yaoyao Meng